Om bandet

Bildades 2001.

Nuvarande bandmedlemmar: David Jenssen Bergkvist, Frida Racksäter Nerback, Anders Wänn, Karolina Störling, Karin Obermüller, Gustaf Svensson, Elvira Fallsdalen, David ”Dadde” Larsson och Daniel Nilsson.