Lajv

Gråfötterna bildades från början som en lajvgrupp, och än idag brukar flera av bandmedlemmarna åka på lajv varje år. Det största återkommande lajvet där man kan stöta på oss nu för tiden är Domen över Hjorvard.

Namnet ”Gråfötterna” hänvisar till det fiktiva folkslaget Vägens Folk, som i folkmun kallas gråfötter. Här kan du finna inlajvinformation om detta folkslag, och riktlinjer för hur man gestaltar medlemmar av Vägens Folk på lajv.